مزایای کاشت موی طبیعی

gh-875x410

از مزایای کاشت طبیعی مو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش زیبایی: بزرگترین فایده کاشت مو، تغییری است که در زیبایی یک فرد ایجاد می‌شود. این تکنیک به فرد ظاهر جوان می‌بخشد و اعتماد به نفس او را در تعاملات اجتماعی و کسب و کار افزایش می‌دهد.

بهبود عزت نفس: ریزش موی زودهنگام در برخی از افراد، می‌تواند با کاهش اعتماد به نفس آنان اثرات مخربی داشته باشد. بازگرداندن ظاهر جوان‌تر، به ویژه هنگامی که نشانه‌های زودهنگام پیری پدیدار می‌شوند، دیدگاه افراد را نسبت به زندگی بهبود می‌بخشد.

درمان: از نظر علمی، یکی از مزایای کاشت مو این است که موی پیوندی جدید، یکنواخت است و برای مدت زمان طولانی، سالم باقی می‌ماند. این روش تضمین می‌کند که توزیع کلی فولیکولی، دچار تغییر نمی‌گردد.

موی طبیعی: پیوند موی طبیعی ، تقلیدی از موی اصلی فرد است. در این درمان از گرافت‌های فولیکول که شامل تعداد اندکی مو می‌باشد، استفاده می‌شود. سپس متخصص، به صورت انتخابی و حساب‌شده، کاشت این گرافت‌های کوچک را بر سر فرد انجام می‌دهد، تا ظاهر طبیعی موی سر مجدد به‌دست آید. از آنجا که دریافت کننده ترمیم مو، همان اهدا کننده است، موی نهایی کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.

سادگی تکنیک: این جراحی تحت بی‌حسی موضعی انجام می‌شود، بنابراین یک روش درمانی کاملا بی‌خطر است. علاوه بر این، اگر فرد تحت عمل کاشت گرافت‌های‌ متعددی قرار نگیرد، دچار عوارض جدی نخواهد شد.

رشد مجدد: با اتمام درمان، افراد نیازی به هیچ‌ نوع درمان دیگر برای تجدید رشد مو نخواهند داشت. زیرا موی کاشته شده، رشد خود را تا اتمام چرخه کامل عمر خود، ادامه خواهد داد.