جراحی زیبایی گوش

جراحی گوش

جراحی زیبایی گوش(اتوپلاستی-otoplasty ) می تواند شکل،محل،یا اندازه لاله گوش را بهبود بخشد. اشکالات قابل اصلاح لاله گوش می توانند مادرزادی یا در اثر صدمات وارده باشند. عمل جراحی زیبایی گوش باعث ایجاد شکل طبیعی و تعادل و تناسب گوش و صورت می شود. تصحیح حتی دفرمیتی های کوچک می تواند باعث بهبودی قابل توجه ظاهر و اعتماد به نفس شود. از موارد شایع جراحی پلاستیک لاله گوش،گوش های برجسته مادرزادی است که در یک یا دو طرف هستند. سن این عمل جراحی پلاستیک معمولا” بعد از ٥-٦ سالگی است. در این زمان اندازه گوش به حد بزرگسالان رسیده و بهتر است قبل از رفتن کودک به مدرسه و تمسخر احتمالی از جانب همکلاسی ها،وضعیت گوش اصلاح شود. در هر صورت بعد از این زمان در هر سنی امکان عمل جراحی زیبایی گوش وجود دارد و بسیاری از موارد جراحی در بزرگسالان انجام می دهند

نترسید، درد ندارد

عمل زیبایی گوش با 3روش بی‌حسی موضعی، نیمه‌بی‌هوشی و بی‌هوشی قابل انجام است و در مورد نحوه جراحی با بیمار صحبت می‌شود. بی‌هوشی تنها راه این عمل نیست. در روش بی‌حسی موضعی از محلول‌های بی‌حس‌کننده و موضعی مانند لیدوکایین استفاده می‌‌شود و این ماده تنها در محلی که جراحی صورت می‌گیرد تزریق می شود و به این صورت لاله گوش بی‌حس می‌شود و بیمار دردی احساس نمی‌کند ولی داروی بی‌حسی تنها درد را از بین می‌برد و شاید ترس در بیمار باقی بماند. ولی در روش نیمه بی‌هوشی علاوه بر بی‌حسی لاله گوش، داروهای ضداضطراب و ضد درد به بیمار تزریق می‌شود. این داروها فرد را به خواب عمیق فرو می‌برد و در روش بی‌هوشی همانند سایر عمل‌ها بیمار در بی‌هوشی کامل تا پایان عمل به سر می‌برد.

ear شرایط جهت انجام جراحی گوش:

تقبل  قیمت جراحی زیبایی گوش به بیمارانی که دارای تورم گوش خارجی و گوش میانی، لاله گوش بزرگ، عدم تقارن دو طرف لاله گوش، گوش های خفاشی، گوش های گل کلمی نظیر کشتی گیر ها، ترشح گوش، کاهش شنوایی انتقالی، التهاب گوش خارجی ، کاهش شنوایی مادرزادی به علت بسته بودن مجرای گوش که بعضی مواقع همراه با انسداد کانال گوش می باشند توصیه می شود . بیمارانی که دچار پارگی پرده گوش از دوران طفولیت باشند یا بیمارانی که بر اثر ضربه، دچار پارگی گوش شده اند و به درمان طبی جواب نداده باشند یا کودکانی که دچار کاهش شنوایی انتقالی به علت وجود مایع سروز در گوش میانی هستند به این عمل جراحی نیاز دارند.

اتو پلاستى را مى توان با :

١- بیحسى موضعى ٢- IV Sedation ٣- بیهوشى عمومى انجام داد. آيا به كمك چسب مي‌توان اختلالات لاله گوش را اصلاح كرد؟ در ابتداي تولد چنانچه اختلالي مختصر در لاله گوش وجود داشته باشد، ممكن است به كمك چسب بتوان آن را تعديل كرد، ولي به‌طور كلي جراحي لازم است. آيا ترميم اختلالات شديد لاله گوش به ايجاد يك لاله گوش طبيعي منجر مي‌گردد؟ با توجه به پيوندگذاري و چندين مرحله عمل، نهايتا لاله گوش ايجاد شده نمي‌تواند ظرافت و زيبايي لاله گوش طبيعي را داشته باشد.

بازسازی گوش‌ها

اصولا گوش‌ها در چند مورد نیاز به ترمیم و جراحی پیدا می‌کنند؛ اول گوش‌هایی که برجسته هستند معمولا اندازه طبیعی دارند ولی نسبت به سر برجسته‌تر قرار می‌گیرند. این نقص که در اصطلاح بلبلی گفته می‌شود می‌تواند در یک گوش یا هر 2 آن‌هادیده شود. دوم گوش‌هایی که با هم تقارن ندارند در واقع لاله یک گوش نسبت به گوش دیگر کوچک‌تر یا بزرگ‌تر است یا نقص خفیف دارد. دسته دیگری از گوش‌ها که نیاز به ترمیم دارند گوش‌هایی هستند که به لحاظ مادرزادی لاله گوش در آن‌ها تشکیل نشده و ممکن است با نقایص مجرا و شنوایی گوش همراه باشند و در آخر گوش‌هایی که لاله گوش در آن‌ها آسیب دیده یا کنده شده یا در اثر ضربه (کشتی‌گیران) یا سوختگی کنده شده، سرمازدگی یا پارگی نرمه در اثر استفاده از گوشواره‌های سنگین یا کشیده شدن ناگهانی گوشواره به وجود آمده است که این موارد مورد بازسازی قرار می‌گیرند..